Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

I. etapa 10 000 kroků - Z Bruntálu do obce Dvorce

Trasy Pěší trasa Střední náročnost

číslo 1 Zámek Bruntál 0,0 km
  Zámek Bruntál se nachází přímo v centru města a stojí na místě gotické tvrze z 2.poloviny 13.století, která se později stala součástí městských hradeb. Původní hrad nechali přestavět pánové z Vrbna pro svou potřebu a pohodlí. Tento rod mimořádně zbohatl díky okolním rudným dolům. Přestavba měla několik etap, které probíhaly v 2. polovině 16. století a na začátku 17. století. Hrad byl přestvěn na honosný zámek s arkádovým nádvořím a věží, ve stylu severské renesance.
číslo 2 Lipová alej 2,2 km
  Lipová alej lemující cestu ke kostelu byla vysázena v letech 1766 až 1770 a její délka dosahuje jednoho kilometru. Tuto alej nechal vysázet pan von Riedheim. V letech 1885 až 1889 došlo k prodloužení lipové aleje ke Kobylímu rybníku. Ještě v roce 1935 byl u okraje aleje dřevěný kříž a na stromech byly dřevěné výjevy křížové cesty. Alejí vede zeleně značená turistická trasa z Bruntálu.
číslo 3 Uhlířský vrch 3,4 km
  Uhlířský vrch(672 m), poutní místo na stratovulkáně, výrazné dominantě kraje, najdete 2 km jz od Bruntálu v Bruntálské vrchovině, která je součástí Nízkého Jeseníku.
číslo 4 Kostel Panny Marie Pomocné 3,7 km
  Kostel Panny Marie Pomocné stojí na Uhlířském vrchu jihozápadně od Bruntálu. Dostupný po zelené turistické značce. Jednolodní poutní kostel byl vystavěn v letech 1755 až 1758 Friedrichem Gansem na místě původní dřevěné kapličky.
číslo 5 Nová pláň 14,2 km
  Obec vznikla v roce 1662 a to kolem nově vybudovaného měděného hamru. Jelikož obec byla budovaná na novém volném prostranství nad obcí Karlovec, byla pojmenována Nová Pláň. Měděný hamr, kolem kterého byla postavena nová obec, byl založen v roce 1640.
číslo 6 Velký Roudný 22,5 km
  Velký Roudný ( 780 m.n.m.) je vyhaslá sopka zvedající se na jižním břehu vodní nádrže Slezská Harta a nad východním okrajem obce Roudno. Tvoří dominantu zdejší oblasti a je z dálky velmi dobře rozeznatelná. Kolem vrcholku bylo vyhlášeno stejnojmenné chráněné území a to národní přírodní památka Velký Roudný.
číslo 7 Dvorce 31,7 km
  Podle obecní kroniky byly Dvorce(Dvorec,Hof) založeny již v 10. až 11.stol. jako strážní osada na důležité obchodní cestě z Olomouce do Slezska. V r.1241 byly zničeny nájezdem mongolů, ale někdy v letech 1249-1262 opět založeny Jaroslavem ze Šternberka.
Uhlířský vrch(671,7 m) s kostelem a Moravskoslezský Kočov Foto: Ulrych Mir.
Uhlířský vrch(671,7 m) s kostelem a Moravskoslezský Kočov Foto: Ulrych Mir.  • Foto: redakce_turistikacz

Bruntálu – města ležícího na pomezí Hrubého a Nízkého Jeseníků, vyrážíme po zelené značce na nepřehlédnutelnou dominantu místní lokality - Uhlířský vrch. Ten je viditelný zdaleka kvůli baroknímu kostelíku Panny Marie Pomocné.

Lipová Alej Foto: redakce
Lipová Alej Foto: redakce  •  Foto: redakce_turistikacz

Nejzajímavější součástí areálu je velká lipová alej, která se už dávno stala významným regionálním krajinářským fenoménem celé lokality. Původní křížová cesta však vydržela jen krátce, na svou obnovu čekala až do roku 2001. Nových 14 zastavení tvoří velice originální křížovou cestu, která nemá v České republice obdoby. Řezbář František Nedomlel zhotovil během čtyř let patnáct zastavení. Jednotlivá zastavení vznikla díky aktivitě lidí z celé republiky, kteří na jejich vybudování vybrali téměř dva miliony korun. Podstavce jsou utvořeny z různých druhů hornin z okolí.

V dáli vidíme nejmladší vodní přehradu v České republice – Slezskou Hartu. Přehrada je využívána pro výrobu energie, jako havarijní povodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov, rekreaci. Pro zvýšení turistického vyžití na Slezské Hartě jsou určeny také vyhlídkové plavby po přehradě nebo prohlídky malé vodní elektrárny. Když půjdete kolem v na konci léta, máte možnost být součástí unikátních závodů Dračích lodí.

Tato zvláštní krajina však nepřitahuje jen filmaře, či rekreanty, využívající přehrady na řece Moravici ke koupání, windsurfingu či jachtění. Jedná se totiž o jedinou vulkanickou oblast na Moravě, v níž se můžeme setkat s důkazy sopečné činnosti nejmladších sopek v České republice. Jesenické sopky byly činné ještě počátkem čtvrtohor.

Velký Roudný, Foto: jircak
Velký Roudný, Foto: jircak  •  Foto: redakce_turistikacz

Poblíž nádrže se nachází 780 m vysoký kopec Velký Roudný, největší a nejzachovalejší stratovulkán v České republice. Celoročně zde můžeme posedět u poutní kaple nebo vystoupat na dřevěnou rozhlednu (postavenou z 18 tun modřínového dřeva). Od roku 1978 patří mezi tradice obce Roudno novoroční výstup na vrchol Velkého Roudného.

Pokračujeme dále touto malebnou krajinou, část cesty vede souběžně s Naučnou stezkou Po vulkanitech a tento úsek dokončíme v obci Dvorce.

Co uvidíme na trase?

10 000 Kroků
 

10 000 kroků pro zdraví

Dejte chůzi šanci!

 

Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit.

Chodit častěji než doteď. Chodit v rámci běžných dnů místo toho, abyste jezdili autem.
Chodit pro odpočinek těla i duše, chodit pro radost i zdraví.
Chodit kvůli sobě i jiným. Chodit pro lepší město i vztahy s kamarády.  

Zkrátka oživit to, na co jsme možná už zapomněli. 

 
 
 
Počet soutěžních bodů: 10
Partner výletu
Autor příspěvku: redakce_turistikacz
Sdílet s přáteli
I. etapa 10 000 kroků - Z Bruntálu do obce Dvorce - Služby, informace
I. etapa 10 000 kroků - Z Bruntálu do obce Dvorce na mapě