Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Arboretum Semetín

Turistické cíle Park

Brána bez ochrany
Brána bez ochrany  • Foto: Bobkart

V našich zemích jde patrně o jedno z nejmladších arboret. Počátek snažení lze klást do let 1998–2000 kdy začali pracovníci Městských lesů Vsetín likvidovat přestárlý ovocný sad. Otázka co s územím na severním okraji Semetína, který správně podléhá blízké valašské metropoli, byla zodpovězena v myšlence založit zde nějaký lesopark.

V restitucích v 90. letech minulého století Vsetín obdržel celkem 1021 ha pozemků, převážně lesních. Výnosy z těchto měly být použity k dalšímu zvelebení nabytého majetku, oplátkou měla lesní správa i něco učinit pro obyvatele Vsetína.

Myšlenka byla uskutečněna právě založením arboreta, tedy zahrady, která se specializuje na pěstění převážně dřevin (stromy, keře).

Záměr tvůrců arboreta je do budoucna využít téměř celou plochu 8,1 ha. Část arboreta tvoří vodní plochy (asi 600 m2), kde se shromažďují vodní a mokřadní druhy rostlin. V části plochy zůstává ovocný sad, kde se pěstitelé snaží o pěstění ve formě tradičních postupů.

Jižní, výše položená část se pak soustřeďuje na samotnou výsadbu dřevnatých druhů. Členění pozemku je provedeno podle návrhu zahradního architekta prof. Ing. Ivara Otruby, CSc.

Označení výsadeb
Označení výsadeb  •  Foto: Bobkart

Svah je travnatými chodníky rozčleněn zhruba na pět vrstevnicově orientovanými oddíly. V nich jsou poté rozmístěny rostlinné druhy. Členění je víceméně určeno geografickým původem, tedy podle světadílů. Nicméně park zahrnuje převážně druhy severní polokoule.

Arboretum je postupně dobudováváno. K orientaci návštěvníků slouží již dnes několik orientačních a informačních tabulí. U jednotlivých vysázených stromů (či keřů) je umístěná tabulka s názvem.

Výsadba se samozřejmě i orientuje na domácí dřeviny, kterých je tu logicky nejvíc. První výsadby proběhly v roce 2002, takže vlastně i teď po patnácti letech je vlastně celé území ještě v plenkách. Dá se tedy říci, že v tomto případě jde skutečně o investici pro budoucí generace. My se můžeme utěšovat, že jsme byli alespoň u zrodu, doufejme něčeho, co skutečně přežije nejen toto století.

Pro úplnost, arboretum je přístupné od 1.5. do 15.10., v podstatě volně, symbolické vstupné 10,- Kč, děti za polovic. To se hází do kasičky u vchodu.

Nadmořská výška:
341 metrů nad mořem
WWW stránky:
Autor příspěvku: Bobkart
Sdílet s přáteli
Arboretum Semetín - Služby, informace
Arboretum Semetín na mapě
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace