Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Arboretum Žampach

Turistické cíle Arboretum

Smyslový park
Smyslový park  • Foto: DSOHP

Arboretum Žampach je provozováno Domovem pod hradem Žampach, příspěvkovou organizací sociálních služeb Pardubického kraje.  Člení se do 3 částí - dolní, horní park a park ve vnitřním zámeckém areálu. Najdete zde cca 600 druhů a kultivarů dřevin, včetně u nás vzácně zastoupených druhů. Užitečné informace o arboretu získáte z informačních tabulí rozmístěných po celém areálu s poznávacím okruhem.

Od 2. 6. 2018 Domov pod hradem Žampach slavnostně otevřel další zajímavou atraktivitu "Smyslový park", který má umožnit setkávání a navazování kontaktů dětem i dospělým, zdravým i osobám se zdravotním postižením a poskytnout aktivaci, stimulaci a relaxaci smyslů všem příchozím. Hlavním posláním je navázání pozitivních společenských kontaktů mezi obyvateli Domova a příchozími návštěvami.
WWW stránky:
Počet soutěžních bodů: 1
Partner výletu
Autor příspěvku: DSOHP
Sdílet s přáteli
Arboretum Žampach - Služby, informace
Arboretum Žampach na mapě