Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji

Turistické cíle Botanická zahrada

 • Foto: Bekmen

Botanická zahrada hl. m. Prahy je z pohledu ostatních Botanických zahrad benjamínkem. Svou činnost zahájila v roce 1969, první expozice byly otevřeny v létě 1992. Nemůžeme se chlubit bohatou minulostí, ale zajímavými rostlinami (sbírky rostlin čítají neuvěřitelných 15 000 taxonů), expozicemi i akcemi pro veřejnost. V naší zahradě se nachází tropický skleník vybavený nejmodernějšími technologiemi, historická Vinice sv. Kláry i meditační japonská zahrada. V přírodním areálu, který expozice obklopuje, a kde neuslyšíte žádné rušivé zvuky velkoměsta, si můžete připadat jako na venkově.

Zahrada se rozvíjí, vznikají nové expozice. Proto je v současné době náš areál poněkud nespojitý. Navštívit můžete tzv. Areál JIH (venkovní expozice s japonskou zahradou a Vinice sv. Kláry jsou otevřeny denně), Areál SEVER (venkovní expozice s pivoňkovou loukou a sbírkou zimuvzdorných kaktusů zvanou Mexiko jsou do konce října otevřeny pouze o víkendech) a skleník Fata Morgana).

Areál JIH a Vinice sv. Klára

 •  Foto: Bekmen

Areálem JIH v současné době nazýváme venkovní expozice v Nádvorní ulici spolu s Vinicí sv. Klára. Jeho dominantou je malá kaplička sv. Kláry, stojící na vrcholu stejnojmenné vinice. Mezi návštěvnicky nejatraktivnější patří Japonská zahrada. Tato expozice vytváří prostředí vhodné k uklidnění a uvolnění. Při výsadbě rostlin byl kladen důraz na eleganci stálezelených keřů, listnatých i jehličnatých stromů a zároveň se počítá s proměnlivostí scenerie během roku. Japonská zahrada je rozdělena na dvě části. První představuje "krajinu s horami, stromy, potůčkem a jezírkem". Ve druhé, sbírkové části, japonské zahrady jsou představeny dřeviny pocházející z Japonska a Číny.

Během léta je vizuálně nejatraktivnější centrální trvalkový a letničkový záhon, na kterém v letních měsících kvete kolem 300 druhů a kultivarů letniček. Kromě toho v celém areálu soustředěna cenná kolekce cibulovin. Již od března rozkvétají ladoňky, šafrány, hyacinty, modřence, snědky, ke kterým se později přidávají narcisy, a tulipány. Sbírka drobných cibulovin a hlíznatých rostlin je doplněna nízkými pokryvnými skalničkami, které vyniknou především po zatažení cibulovin. V srpnu a září u jezírka rozkvétají ocúny, které společně se zlátnoucími travami navozují krásnou podzimní náladu.

Pod vyhlídkou u Vinice sv. Kláry je soustředěna sbírka vřesovištních rostlin. Vřesy, vřesovce, medvědice, azalky a rododendrony spolu s drobnými jehličnany a dřišťály vytvářejí prakticky celoročně kvetoucí pestrobarevnou mozaiku.

 •  Foto: Bekmen

Na výslunné stráni pod Japonskou zahradou je umístěna Flora Středomoří a Turecka. Většina rostlin pochází z expedičních sběrů z let 1995 a 1996. Pěstujeme zde druhy skalních stepí, polopouští a pastvin střední části Malé Asie a horské druhy středomořské květeny jako např. polštářovité mařinky, písečnice, hvozdíky, kostřavy a pěchavy.

Vinice sv. Klára

Památkově chráněná Vinice sv. Kláry připomíná zašlou slávu pražského vinařství. Tato vinice zde byla pravděpodobně již za vlády Václava II. S určitostí lze říct, že zde vinohrad byl za vlády Karla IV.

Vinice sv. Kláry původně náležela k Trojskému zámku, který nechal postavit Václav Vojtěch ze Šternberka v letech 1678 – 1685. Zde se také hrozny zpracovávaly v ohromných sklepích, do kterých se dalo vjet celými povozy. Současně se zámkem byla postavena kaple pro jeho manželku, která ji nechala zasvětit své patronce sv. Kláře.

 •  Foto: Bekmen

Drobná kaplička sv. Kláry vytváří pohledovou dominantu nejen nad zámkem, ale nad celou Trojou. Se zámkem byla kaple spojena nejen kompozičně, ale i fakticky, a to cestou stoupající od zámku až ke kapli. Se zámkem spojovala kapli i osoba stavebníka. Tím byl hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. Kaple byla zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

Sortiment révy vinné nacházející se na této historické vinici je velice obsáhlý a skládá se z části produkční a části ukázkové. V tzv. produkční části jsou zastoupeny bílé moštové odrůdy Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau, Sauvignon, Muškát moravský, Tramín červený, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé. Z červených moštových odrůd zde nechybí Modrý Portugal a Rulandské modré. Ze stolních odrůd jsou v produkční části vysazeny odrůdy Chrupka bílá, Chrupka červená a Královna vinic. V ukázkové části najdeme sortiment téměř všech moštových odrůd révy vinné, které jsou povoleny k pěstování a výrobě vína v České republice.

 •  Foto: Bekmen

V další částí ukázkové vinice je zastoupeno zhruba padesát stolních odrůd révy vinné, nachází se zde odrůdy vhodné jak pro pěstování venku, tak i ve skleníku, odrůdy s různou velikostí a barvou hroznů a bobulí. Pěstujeme i odrůdy s hrozny o hmotnosti až jeden kilogram, odrůdy vhodné pro přímý konzum, ale i pro zavařování či výrobu lehkých stolních vín.

Výroba vín z Vinice sv. Klára má dlouholetou tradici, na kterou bylo znovu navázáno v roce 2003, kdy se jeho produkce a výroba obnovila. Díky jižnímu svahu a bohatému oslunění dozrávají hrozny na zdejší vinici do výborné kvality. Produkují se zde jak vína odrůdová jakostní, tak vína přívlastková, která jsou odrůdově typická, lehká, svěží, harmonická a chuťově čistá. V současné době jsou k dostání vína odrůd Ryzlink rýnský, Müller –Thurgau, Sauvignon, Modrý Portugal, a v budoucnu přibudou odrůdy Rulandské šedé a Rulandské modré.

Na Vinici svatá Klára je od roku 2004 budována nová vinohradnická a vinařská naučná stezka, která je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost.

Areál SEVER

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Část oplocené plochy na severním okraji území Botanické zahrady, která sousedí se sídlištěm Bohnice, slouží jednak jako tzv. zásobní zahrada. Ale na větší ploše se nachází velice atraktivní expoziční plochy a sbírky rostlin.

Zejména během května a června je hojně navštěvovaná Pivoňková louka. Tato travnatá plocha s okrajovými pásy dřevin, místy vyplněná trvalkami, sortimentem narcisů, ocúnů a drobných cibulovin, je po obvodu osázena bylinnými pivoňkami a uvnitř plochy je trávník se sortimentem dřevitých pivoněk a magnólií.

Pod pivoňkovou loukou našly ve vyvýšeném spirálovém záhonu své místo kosatce. Celý sortiment vysokých zahradních kosatců je sestaven podle barev – začínají bílou a končí tmavě modrou až modročernou. Po jednobarevných kosatcích následují výsadby dvou a více barevných kosatců. Na spodním záhonu jsou pěstovány botanické druhy a kolem vnitřních cestiček nízké zahradní kosatce.

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

V Areálu SSEVER se nachází i velice zajímavá sbírka cesmín a stínomilných trvalek, které rostou v podrostech v listnatých lesích Evropy, Asie i Ameriky. Návštěvníci zde najdou i rozsáhlý sortiment zakrslých jehličnanů a listnatých dřevin. Na tyto výsadby navazuje rašeliniště a jezírko osázené vodními a rašeliništními rostlinami.

Celoročně je největším lákadlem Areálu SEVER sbírka zimuvzdorných kaktusů zvaná Mexiko. Expozice je především zaměřena na severoamerické zástupce rodu opuncie. Mimo rostlin z čeledi kaktusových lze nejčastěji v expozicích pozorovat notoricky známou juku vláknitou a její křížence, s obřími, až dva metry vysokými nažloutle bělavými květenstvími a několik dalších druhů juk.

Fata Morgana

Tropický skleník Fata Morgana je moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem. Skleník je zapuštěn do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k výsadbě rostlin. Vzniká tak pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, která svým originálním řešením činí z Faty Morgany evropský unikát

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se návštěvník postupně seznamuje s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Výsadby jsou členěny podle významných fytogeografických oblastí a jsou uspořádány tak, aby navodily představu přirozených rostlinných společenstev.

První část skleníku je věnována vegetaci aridních (suchých) tropů a subtropů. Návštěvníka nejprve uvítá suchý australský buš a ukázka vzácné flóry z ostrova Madagaskar. Dále se seznámí s xerickou (suchomilnou) vegetací jižního Mexika a několika oblastí Afriky, mezi nimiž nejvíce zaujme kapský Namaqualand a Little Karoo.

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Prostřední a současně největší část skleníku představuje nížinný deštný les humidních (vlhkých) tropů. Se sukulentní částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci se po obou stranách otevírá pohled do dvou velkých sladkovodních akvárií obydlených množstvím tropických ryb a jiných živočichů. Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit, další části jsou vyhrazeny flóře Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín. Návštěvník se může znovu potěšit pozorováním života v tropických jezerech, tentokrát shora nad jejich hladinou, nebo se může na chvíli pozastavit na vyhlídkové terase a za zvuku blízkého vodopádu vstřebávat atmosféru pralesa.

Poslední, chlazená část skleníku přibližuje drsné prostředí vysokých hor. Zastoupeny jsou zde rostliny amerických And, horských oblastí pevninské i ostrovní Asie a subtropické jižní Afriky. Centrální část expozice je věnována vzácné vegetaci stolových hor Venezuely, formaci tzv. tepuí.

Akce roku 2023

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Trojská botanická zahrada vstupuje do nové, již 54. sezóny, kdy je otevřena pro veřejnost. V březnu se opět uskuteční tradiční výstava orchidejí, která v letošním roce představí rostlinné poklady Vietnamu. V dubnu a květnu bude následovat výstava tropických motýlů zaměřená na kouzlo proměny. Botanická zahrada opět přiblíží japonskou kulturu a umění bonsají a milovníky vína pozve v září na oblíbené vinobraní. I letošní podzim bude ve znamení dýní a oslav Halloweenu. Návštěvníci se mohou zúčastnit též on-line přednášek, komentovaných prohlídek s kurátory botanické zahrady, přijít se inspirovat a poradit s pěstováním muškátů. Letos poprvé botanická zahrada připravuje pro své fanoušky program i na předvánoční čas, uskuteční se rovněž žádané večerní komentované prohlídky.

Od 3. března 2023 bude opět zpoplatněna prohlídka venkovní expozice, návštěvníci mohou využívat vstupy a současně východy v horní části zahrady, od Sídliště Bohnice, kde je rovněž parkoviště, dále vstup u skleníku Fata Morgana a vstup a pokladnu Kovárna, pod Vinicí sv. Kláry. Vstup a východ v ulici Nádvorní, kde nyní probíhá výstavba multifunkčního objektu, je uzavřen.

Cena vstupného od 1. března 2023

  • dospělí: 180 Kč, (150 Kč online e-vstupenka)
  • pro děti od 3 do 15 let a studenty 130 Kč, (100 Kč online e-vstupenka)
  • senioři nad 60 let zaplatí 95 Kč. (75 Kč online e-vstupenka)
  • Rodinná vstupenka vyjde na 540 Kč. (450 Kč online e-vstupenka)
Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Zájemci si mohou zakoupit roční vstupenky (permanentky), a to na 10 vstupů nebo bez omezení počtu vstupů (neomezenou).

Více informací na www.botanicka.cz

Akce Botanické zahrady hl. m. Prahy

I pro letošní rok plánuje trojská botanická zahrada řadu pravidelných akcí a výstav.

20.1. – 26. 3.

Fotografická výstava Jak krmit ptáky?

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Krmit jen v zimě? Co když přijde mírná zima? Krmit celoročně? Čím krmit? Na všechny tyto otázky u nás naleznete odpovědi. Dotkneme se i témat napajedel, doporučíme vám, které dřeviny je dobré na zahradě pěstovat, aby zde ptáci i v zimě nalezli potravu, a podíváme se také na ptačí druhy zimující v Asii. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

 2. – 6. 4.

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Přednáškový cyklus

I v letošním roce nás čeká oblíbený cyklus přednášek napříč botanickými tématy. Odborníci nejen z botanické zahrady si připravili pestrý obsah, který zaujme vášnivé botaniky i zvídavé laiky. Celý cyklus se ponese v asijském duchu. Přednášek je možné se zúčastnit jak osobně přímo v botanické zahradě, tak i on-line. Konají se každý čtvrtek vždy od 17.30.

  • 2. – Podzim v Koreji (Iveta Bulánková, Pavel Sekerka, Tomáš Jelínek)
  • 3. – Jak mohu svou zahradou pomáhat planetě (Ferdinand Leffler)
  • 3. – Orchideje jihozápadní Asie (Jan Ponert)

 3. – 19. 3.

Orchideje, poklady vietnamské džungle

Výstava motýlů v Botanické zahradě
Výstava motýlů v Botanické zahradě  •  Foto: janex

Výstava orchidejí v Botanické zahradě Praha každoročně přináší nejen potěšení z pestrobarevné krásy květů, ale také nejrůznější zajímavosti ze světa těchto rostlin. Tentokrát vás zavede do Vietnamu. Ten je totiž skutečnou rostlinnou pokladnicí světa. Výstava je prodejní.

Podrobné informace o akcích Botanické zahrady Praha najdete na https://www.botanicka.cz/clanky/akce/prehled-nasich-akci.

 

Nadmořská výška:
271 metrů nad mořem
WWW stránky:
Autor příspěvku: Bekmen
Sdílet s přáteli
Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji - Služby, informace
Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji na mapě