Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Bývalý hrad Kyšperk

Turistické cíle Památky a muzea Trosky

Na pahorku jádra hradu
Na pahorku jádra hradu  • Foto: dupis

Bývalý hrad Kyšperk stával ve středověku na východní ostrožně hřbítku Hradisko, nacházejícího se jihozápadně od dnešního Letohradu. Malý hrad pravděpodobně s jediným věžním objektem byl opevněný valy a příkopy, vyjma jižní a východní strany, které byly chráněny příkrými svahy do údolí Tiché Orlice. Na severní straně terén dovolil vytvořit malé předhradí. Podle obtížného přístupu hrad dostal nejprve jméno Geyersberg (Supí hora). Z něho se později vyvinul název Kyšperk.

Historické záznamy o hradu mlčí nebo jsou velice skoupé. První zmínka z roku 1308 je spojována s pravděpodobným zakladatelem a prvním majitelem hradu Ješkem z Kyšperka, příbuzným s pány ze Žampachu. O Ješkovi z Kyšperka je psáno jako o škůdci sousedního lanšperského panství, které patřilo Zbraslavskému klášteru.

V dokumentech z let 1349 – 1370 se objevuje jméno Buzka ze Žampachu, nástupce a syna Ješka z Kyšperka. Buzkův syn (Ješkův vnuk) Jeniš k Kyšperka postoupil před rokem 1396 hrad Mikulášovi Žampachovi z Potštejna. Když nový majitel Mikuláš spojil Kyšperk se Žampachem, přestal ho užívat. Opuštěný hrad začal pustnout. Až do roku 1568 příslušel k žampašskému panství.

Informační tabule
Informační tabule  •  Foto: dupis

Do začátku 18. století z hradu zbyly alespoň ruiny. V roce 1714 se začala v blízkosti zříceniny hradu stavět kaple Jana Nepomuckého. A na její výstavbu tehdejší majitel kyšperského panství František Karel Libštejnský použil právě kámen z trosek hradu.

O další zahlazení stop po středověkém hradu se na konci 60. let 19. století postarali stavitelé železniční trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu. Odlámali část horního návrší a poškodili zbytky opevnění na jihovýchodní straně. Dnešní podobu dokonal zub času, návrší zarostlo náletovou vegetací. Z pahorku jádra, na který se snadno dostanete, není žádný výhled do okolí. Tušit se dají zbytky valů a příkopů.

Na bývalý hrad Kyšperk snadno vystoupáte z náměstí v Letohradě po červeně značené cestě ve směru na Pustiny. Po 600 metrech u turistického rozcestníku nad vodárnou odbočíte podle ukazatele vlevo a po dalších 400 metrech přijdete na uvedený pahorek jádra. Celkově ujdete 1 kilometr.

Nadmořská výška:
420 metrů nad mořem
Autor příspěvku: dupis
Sdílet s přáteli
Bývalý hrad Kyšperk - Služby, informace
Bývalý hrad Kyšperk na mapě