Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Dobřanský hrad

Turistické cíle Památky a muzea Zřícenina

Turistické značení u bývalého hradu
Turistické značení u bývalého hradu  • Foto: dupis

Dobřanský hrad byl postavený pravděpodobně jako součást obranné soustavy kladsko - bystřické obchodní stezky, o které se nedochovaly věrohodné informace. Pouze se předpokládá, že obchodní stezka začínala u Opočenského hradu, vedla údolím Zlatého potoka k Cháborám, Skalce, Kounovu, okolo Dobřan k Sedloňovu a u Olešnice v Orlických horách překročila hranici s Kladskem.

Na přelomu 13. a 14. století dali hrad postavit na protáhlém ostrohu nad soutokem Zlatého a Dobřanského potoka nejspíše Drslavci. Hrad byl obýván pouze krátce, již v průběhu 14. století byl opuštěný.

Hradní areál byl neobvykle rozlehlý. Jeho délka přesahovala 250 metrů. Od předhradí jej odděloval 32 metry široký příkop částečně vylámaný v skále. Mohutnost příkopu umocňovala i jeho osmnáctimetrová hloubka. Na příkop navazovala okrouhlá strážní věž (tzv. berkfrit) o průměru 12 metrů. Dalším ochranným prvkem byla zeď s valy okolo hradního jádra.

Hlavní palác hradu měl půdorys obdélníku o rozměrech 30 x 12 metrů. Obklopen byl několika dalšími drobnějšími hospodářskými budovami. V jedné z nich byla ukrytá studna. Při jižní obvodové zdi se nacházel hradební Ochoz doplněný schodištěm.

Zůstaly už jen terénní nerovnosti
Zůstaly už jen terénní nerovnosti  •  Foto: dupis

Západně od paláce se nacházelo horní nádvoří ve tvaru lichoběžníku o délce 52 metry a šířce 16 metrů. Bylo opevněné 6 metrů širokými valy, dosahujících až třímetrové výšky. Severní val byl dlouhý 32 metry, jižní val 48 metrů.

Součástí areálu bylo také dolní nádvoří ve tvaru protáhlého obdélníku o velikosti 20 x 70 metrů. Mělo vlastní opevnění na jihu napojené na val, a také bránu chránící přístup do nádvoří a celého hradního areálu. Na dolním nádvoří nacházely ochranu a odpočinek kupecké karavany a pocestní. Obchodníci zde zastavovali především na noc. "Azyl" však nebyl zadarmo, vybíraly se poplatky. Platilo, že hrad strážil stezku, stezka živila hrad.

Ještě do poloviny minulého století se z hradu zachovaly až 3 metry vysoké kamenné zdi. Dnes už žádné ruiny hradu neuvidíte. Zbytky zdí byly rozbořené při likvidaci Polomů po větrné smršti. Pouze četné terénní nerovnosti dávají tušit, že tu kdysi stával středověký hrad.

Zůstaly už jen terénní nerovnosti
Zůstaly už jen terénní nerovnosti  •  Foto: dupis

Na místo bývalého hradu se dostanete snadno po zeleně značené cestě z Dobřan. Projdete kolem autokrosového závodiště a kouskem lesa. Ujdete přibližně tři čtvrtě kilometru.

Nadmořská výška:
616 metrů nad mořem
Autor příspěvku: dupis
Sdílet s přáteli
Dobřanský hrad - Služby, informace
Dobřanský hrad na mapě