Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Hazmburk

Turistické cíle Zřícenina

 • Foto: dix

Zřícenina gotické hradu Hazmburk, stojící na strmém čedičovém útesu (418 m), je snad nejznámější dominantou Českého středohoří. Hradní zřícenina Hazmburk se nachází na Litoměřicku v Ústeckém kraji. Hradní cesta návštěvníky dvěma branami dovede nejprve do dolního hradu, jemuž vévodí válcová Černá věž, která byla původně opatřena Ochozem. Jméno dostala podle tmavého čediče, z něhož byla vystavěna. Výrazný ve skále vylámaný příkop odděluje dolní hrad od Horního Hradu, kterému dominuje hranolová Bílá věž vybudovaná ze světlých pískovcových kvádrů. Je obklopena vysokou a silnou plášťovou hradbou. Zachovaly se zbytky palácových budov a hradeb. Bílá věž je upravena na rozhlednu. Dochovala se zde i zajímavá cisterna na vodu s nálevkovitým ústím. S Hazmburkem je spojeno i mnoho pověstí a bájí, které inspirovaly významné české umělce, např. K. H. Máchu, S. Čecha, E. Fillu a další.

Historie

 •  Foto: dix

Kamenný hrad, původně zvaný Klapý, postavil pravděpodobně kolem roku 1300 Hynek z Lichtenburku z rodu Ronovců. V roce 1314 hrad získal král Jan Lucemburský, který ho v roce 1335 prodal na úhradu dluhů jednomu ze svých největších věřitelů Zbyňkovi Zajíci z Valdeka, který nechal hrad přestavět, rozšířit a zvolil si ho za hlavní rodové sídlo. Současně hrad přejmenoval na Hazmburk podle erbovního znamení svého rodu. Za husitských válek byl hrad pevnou oporou spojenců krále Zikmunda, během bojů byl poškozen. Zajícové postupně ztráceli o hrad zájem a v roce 1558 ho prodali. Již v roce 1586 se Hazmburk uvádí jako pustý. Teprve v 19. století podnítil zájem o romantickou zříceninu některé úpravy. Několikrát pak byly hradní zříceniny ještě upravovány ve 20. století, naposled před několika lety, kdy byly zajištěny především staticky narušené zdi a od té doby jsou zříceniny přístupné veřejnosti. Centrální parkoviště s parkovacím automatem naleznete pod hradem.

Nadmořská výška:
418 metrů nad mořem
WWW stránky:
Autor příspěvku: dix
Sdílet s přáteli
Hazmburk - Služby, informace
Hazmburk na mapě