Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Hrad Rotemberk, už jen minulost

Turistické cíle Památky a muzea Zřícenina

Turistické označení bývalého hradu
Turistické označení bývalého hradu  • Foto: dupis

Na konci 300 metrů dlouhé a 40 metrů široké ostrožny vybíhající z Neznášovského kopce, jsou vidět terénní nerovnosti po středověkém hradu Rotemberk. Ostrožna, jejíž svahy klesají do údolí Hustířanky a jejího bezejmenného levostranného přítoku, je přístupná po odbočce z modře značené lesní cesty spojující Lázně Velichovky s Neznášovem a Černožicemi.

Hrad Rotemberk byl nástupcem tvrze Vražba, vzdálené necelý kilometr jižním směrem. První zmínka o hradu Rotemberk je z roku 1370. Jeho majitelem byl Ješek z Neznášova, patron kostela v Semonicích.

V letech 1389 až 1393 je zapsán jako majitel Majnuš z Neznášova. Po jeho smrti hrad zdědili potomci Bavor, Petr a Čeněk. V roce 1457 hrad vlastnila Anna, vdova po Čeňkovi. Další informace o vlastnících se nedochovaly. Až v roce 1494 se jako majitel uvádí Bavor z Hustířan. V roce 1565, po smrti Jana (syna Bavora), se hrad stává součástí smiřického panství a začíná chátrat. V roce 1588 se v urbáři panství píše o pastvinách kolem pustého hradu. Poté zub času zahlazoval hrad a jeho zbytky do dnešního stavu.

Místo hradu připomínají už jen terénní nerovnosti a informační tabulka
Místo hradu připomínají už jen terénní nerovnosti a informační tabulka  •  Foto: dupis

Areál hradu byl v minulosti obklopený dvojitým Valem, kopírujícím ostroh. Nejmohutnější opevnění bylo na východní straně, kde prostor hradu klesal až na úroveň okolní planiny. Ostatní strany byly poměrně strmé, zde postačily mělčí příkopy.

V čele ostrožny stála okrouhlá věž (tzv. Berkfrit). Jádro hradu s palácem obtáčel příkop. Na hradu nechyběla studna. Dnes na místě uvidíte už jen terénní nerovnosti a vlny, které dávají tušit průběh zdí.

V roce 1978 zde archeologové prováděli průzkum, při kterém odkryli zbytky kamenného a cihlového zdiva. Nalezli také keramiku ze 14. a 15. století. Průzkum však nebyl proveden v tak velkém rozsahu, aby určil přesnější podobu hradu.

Při obhlížení terénních nerovností si jistě všimnete dobrot pro ptáky pověšených na větvích stromů. Od roku 1997 je sem před vánočními svátky přinášejí mladí ochránci přírody z Jaroměře, nazývající se Bimbrlata. Rotemberku říkají „Ptačí hrad“. V roce 2007 zde jaroměřští ochránci přírody instalovali také tabulku s informacemi o hradu.

Nadmořská výška:
305 metrů nad mořem
Autor příspěvku: dupis
Sdílet s přáteli
Hrad Rotemberk, už jen minulost - Služby, informace
Hrad Rotemberk, už jen minulost na mapě