Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Hřídelecká hůra

Turistické cíle Příroda Přírodní památka

Strašidelná skála: Skalní útvar uvnitř vytěženého prostoru.
Strašidelná skála: Skalní útvar uvnitř vytěženého prostoru.

Hřídelecká Hůra je přírodní památka, kterou najdeme u vrcholku kopce Malá Horka ( 398 m.n.m.). Kopec se zvedá u východního okraje obce Hřídelec, která leží jižním směrem od města Nová Paka. Přírodní památka Hřídelecká hůra je známá především jako bohaté naleziště minerálů. V těchto místech je možné najít amfibolit, dolomit, kalcit, olivín a aragonit. Zdejší minerály jsou označeny jako nejdokonalejší z minerálů, které se nacházejí na našem území. Vrchol kopce Malá Horka tvoří čedičová homole. Přírodní památka Hřídelecká hůra byla vyhlášena v roce 1980 a její rozloha je 2,11 hektarů. Hůra je zbytek sopky z třetihor a je tvořena neovulkanitovým tělesem z nefelinického bazanitu. I přes to že tu probíhala těžba zachoval si vrchol kopce kuželovitý tvar. V této oblasti se těžil čedič, při jeho těžbě se v kopci vytvořila řada dutin a komor, které mohou připomínat pseudokrasové jeskyně. V těchto prostorách našel místo pro své přezimování netopýr černý. Přímo k přírodní památce nejsou značeny turistické trasy, ale obcí která se rozkládá na úpatí kopce prochází několik značených turistických tras a prochází tudy také cyklostezka. Do obce Hřídelec se vydáme jižním směrem z města Nová Paka a odtud pak můžeme pokračovat západním směrem a navštívit pozůstatky tvrze Mokřice. Z obce Hřídelec můžeme také pokračovat jižním směrem do obce Svatojánský Újezd a odtud východním směrem do městečka Lázně Bělohrad. Obec Hřídelec je na trase cyklistické trasy vedoucí z města Nová Paka do Lázní Bělohrad.

Hřídelecká hůra - Služby, informace
Hřídelecká hůra na mapě