Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Zapsání návštěvy

Kostel sv. Máří Magdalény v Olešnici v Orl. horách

Počet bodů za zapsání návštevy: 1

Návštěvu můžete zapsat a body získat až po přihlášení nebo zaregistrování do soutěže