Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Mladá Boleslav – Templ (gotický palác a muzeum)

Turistické cíle Dům, budova

 • Foto: markyz63

Pozdně gotický městský palác, zvaný Templ nebo také Císařovský dům, lze jistě označit za jednu z nejzajímavějších památek, na které můžeme při toulkách Mladou Boleslaví narazit. A že jich přitom není málo. Tato třípodlažní budova patří k vůbec nejstarším dochovaným stavbám v Mladé Boleslavi a bývá dokonce označována jako skvost vladislavsko - jagellonské gotiky. Templ je o to cennější, že se zachoval téměř v původním stavu a je tak velice vzácnou ukázku pozdně gotického městského šlechtického sídla. Palác byl postaven v letech 1488 až 1493 správcem boleslavského panství Tovačovských z Cimburka, tedy Janem Císařovským z Hliníku (mnohé informační prameny uvádějí jméno Jan Císař a také dataci dokončení stavby posouvají o 1 až 2 roky dál). Tím je vysvětlen jeden z jeho názvů, označení Templ prý vychází z legendy, že byl postaven pro templářský řád  Tento názor podpořily kříže, vytesané v portálu vstupní síně a několika dalších architektonických prvcích v interiérech paláce. Podle názoru některých odborníků však palác vznikl přestavbou staršího objektu.

Až do Bílé Hory najdeme mezi majiteli Templu, jehož součástí byla také fortna, kterou se procházelo k Jizeře, jen příslušníky – převážně drobné – šlechty, např. Zilvary z Pilníkova, Martu z Veselice (provdanou z Krajku), Rodovské z Hustiřan nebo Popela z Lobkovic. Údajně však již v této době bylo možno mezi majiteli objektu nalézt také významného lékaře a dokonce i krejčího. V roce 1628 byl palác prodán jako konfiskát a stal se majetkem předních mladoboleslavských měšťanů (naopak prý i tehdy palác vlastnila šlechta, např. Klarštejnové). Třicetiletá válka ale byla pro palác několikanásobnou „ranou do vazu“. Objekt byl poškozen požárem, proběhly zde barokní úpravy a ztratil své postavení panského domu.

průhled bývalou Židovskou ulicí
průhled bývalou Židovskou ulicí  •  Foto: markyz63

Po roce 1886 už nebyl ani domem měšťanským. Nejprve ho do své správy získal Krajský muzejní spolek, který zde se svou expozicí sídlil až do roku 1910, a poté byl Templ upraven pro potřeby československé církve husitské. Ta v objektu působila 20 let. Po II. světové válce již Templ jen pomalu chátrá, aby se v roce 1977 část paláce dokonce zřítila. Kupodivu nebyl následně stržen, ale bylo rozhodnuto o jeho opravě, aby mohl být vzápětí využíván pro kulturní účely. Dnes díky tomu Templ slouží nejen jako výstavní síň (ve zdejší galerii vystavují domácí i zahraniční umělci, amatéři i profesionálové, fotografové, keramici, sochaři i řezbáři), ale pořádají se zde také akce hudební nebo literární.

 •  Foto: markyz63

Město ve spolupráci s muzeem sem také umístily stálou expozici s názvem Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense, která byla slavnostně otevřena v roce 2000 v rámci 400. výročí povýšení Mladé Boleslavi na královské město. Tato multimediální dvojpodlažní expozice je zaměřena na regionální historii a všechny zde vystavované předměty pochází přímo z Mladé Boleslavi nebo z blízkého okolí. V suterénu si můžeme prohlédnout archeologické nálezy a keltskou jeskynní svatyni, v přízemí zejména exponáty z 16. století, tedy z doby největšího rozmachu města (např. vzácné renesanční náhrobky). Součástí expozice je rovněž parkán, fungující jako interaktivní hřiště, na kterém si návštěvníci mohou – mimo jiné - zahrát na archeology, pravěké lovce nebo stavitele mladoboleslavských významných budov. Celá expozice byla počátkem roku 2010 zmodernizována a probíhají zde dnes rovněž výukové programy experimentální archeologie pro základní a mateřské školy.

 •  Foto: markyz63

Palác stojí na okraji srázu nad údolím řeky Jizery, je součástí městských hradeb a najdeme ho na adrese Krajířova 102.

Otevřeno je v něm denně kromě pondělí, a to od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.

Vstupné
do stálé expozice přijde na 40,- Kč (děti, studenti a senioři nad 65 let 20,- Kč)
do galerie na 20,- Kč (děti, studenti a senioři nad 65 let 15,- Kč).

Lze využít také zvýhodněné kumulované vstupné
stálá expozice + galerie, které přijde na 50,- Kč (děti, studenti a senioři od 65 let 30,- Kč).

Soutěž - Chodíme s VZP
Nadmořská výška:
224 metrů nad mořem
Počet soutěžních bodů: 10
Partner výletu
Autor příspěvku: markyz63
Sdílet s přáteli
Mladá Boleslav – Templ (gotický palác a muzeum) - Služby, informace
Mladá Boleslav – Templ (gotický palác a muzeum) na mapě