Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Monumentální zámek Vranov nad Dyjí se zalíbil vrápencům a netopýrům

Turistické cíle Zámek

vrápenci malí na Vranově
vrápenci malí na Vranově  • Foto: Ceson

Barokní zámek, který v dobách největší slávy navštěvovaly i takové osobnosti, jako byl nositel Nobelovy ceny Henryk Sienkiewicz, dnes hostí nezvyklé obyvatele z řádu letounů. Každé léto přivádějí na půdě zámku na svět svá mláďata vrápenci malí, ve sklepeních a škvírách pod okenními parapety zimují i další druhy netopýrů.

Půdu zámeckého paláce obývá od dubna do srpna 25 – 30 samic vrápence malého, které zde přivádějí na svět svá mláďata.  Ani mimo sezónu však není zámek opuštěný, neboť místní sklepení využívají další druhy jako zimoviště. Pravidelnými zimními hosty jsou zde kromě vrápenců i netopýr ušatý a dlouhouchý. Chladnější sklepy tzv. „starého hradu“ někdy využívají netopýři černí a řasnatí. Některé druhy osídlují i úkryty přímo na stěnách zámku, například pod okenními parapety. Zde bývají nejčastěji zastiženi jednotliví netopýři rezaví a hvízdaví.

Pro děti a jejich rodiče či učitele, kteří se chtějí o životě letounů na této lokalitě dozvědět více, je připraven pracovní list Netopýři na zámku Vranov nad Dyjí. V tištěné podobě si jej návštěvníci mohou vyzvednout v pokladně zámku.

Vranovský zámek leží na západním okraji Národního parku Podyjí, území s vysokou přírodní hodnotou. Celý NP Podyjí je také vyhlášen jako tzv. ptačí oblast (PO) a evropsky významná lokalita (EVL) v rámci soustavy Natura 2000, mimo jiné i na základě výskytu několika druhů letounů - vrápence malého, netopýra černého a n. velkouchého.

Soutěž - Chodíme s VZP
Nadmořská výška:
375 metrů nad mořem
WWW stránky:
Počet soutěžních bodů: 10
Partner výletu
Autor příspěvku: Ceson
Sdílet s přáteli
Monumentální zámek Vranov nad Dyjí se zalíbil vrápencům a netopýrům - Služby, informace
Monumentální zámek Vranov nad Dyjí se zalíbil vrápencům a netopýrům na mapě