Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Sečská přehrada v Železných horách

Turistické cíle Technické zajímavosti Přehrada

Vodní nádrž Seč I
Vodní nádrž Seč I  • Foto: dupis

Sečskou přehradní hráz najdete na řece Chrudimce u městyse Seč v Železných horách. Přetíná řeku v jejím ř. km 50,722.

Hráz byla postavená v letech 1924 – 1934 podle projektu firmy Ing. Ctibora a spol. firmou Ing. Vendelína Dvořáka z Pardubic za účelem akumulace vody pro vodárenské využití, částečné ochrany území před povodněmi, energetického využití, nadlepšení nízkých průtoků, rekreace a sportovního rybaření.

Spotřeba základních materiálů při výstavbě byla úctyhodná. Hráz spolykala 75.000 m3 žuly dopravované z lomu pod Libkovem lanovou dráhou, dále 1.450 vagónů cementu a 3.000 vagónů písku.

V letech 1941 až 1946 potom byla k vodnímu dílu přistavěná ještě jeho energetická část.

Přehradní hráz je gravitační oblouková o poloměru 150 m. Ve své koruně, která se nachází v nadmořské výšce 491,11 m n.m, je hráz dlouhá 165 m a široká 6,8 m. Směrem k patě se postupně rozšiřuje, a to až do 33 m. Výška hráze nad základem je 42 m.

Přehradní hráz
Přehradní hráz  •  Foto: dupis

Hráz spojuje skaliska, na kterých se na levém břehu tyčí zřícenina hradu Vildštejn a na pravém břehu zřícenina hradu Oheb.

Kapacita vodní nádrže je 21,8 milionů metrů krychlových. Vodní plocha, která se před hrází vytváří, má maximální plochu 220,1 hektarů a její délka je 7 km. Průměrná hloubka tedy vychází 10 metrů. Největší hloubka, několik desítek metrů, je před hrází a pod Ohebem.

Po dokončení díla zmizely pod vodní hladinou čtyři mlýny, čtyři pily, jeden statek, jedna hospodářská budova a jedenáct obytných budov. V průběhu času se břehy vodní nádrže staly nejrozsáhlejší rekreační oblastí na Chrudimsku. V novodobých dějinách, krátce po sametové revoluci, se sečská vodní nádrž neblaze zapsala do povědomí lidí svými traverzovými kauzami.

Vývar pod přehradou
Vývar pod přehradou  •  Foto: dupis

Po technické Stránce je dílo zajímavé. Spodní výpusti tvoří čtyři ocelové roury, dvě o průmětu 700 mm s kapacitou 2x 7,75 m3/ s a dvě o průměru 1.500 mm s kapacitou 2x 33,18 m3/ s při hladině vody v nádrži na kótě 488,61 m n.m. Výpusti jsou zaústěné do společného vývaru 34,5 m dlouhého a 3,35 m Hlubokého, který je u dna až 37,3 m široký.

Při povodních slouží boční bezpečnostní přeliv o délce 65 m. Přílivová hrana je na kótě 488,61 m n.m. Kapacita přelivu je 170 m3/ s při přepadovém paprsku 1,5 m. Přeliv je kaskádovitý šestistupňový, zakončuje ho vývar dlouhý 25,5 m.

V tělese hráze jsou dvě litinové vodárenské odběrné roury o průměru 500 mm, které jsou zredukovány do jednoho potrubí o průměru 200 mm odvádějícího vodu do úpravny.

Elektrárna pod přehradou na levém břehu Chrudimky má jednu Francisovu turbínu o hltnosti 9,5 m3/ s. Využívá spád 36,6 m. Její instalovaný výkon je 3,04 MW. Trubní přivaděč k elektrárně o průměru 2.000 mm má délku 1.280 m.

Další parametry vodního díla si v případě zájmu můžete vyčíst z přiložených obrázků.

Tolik v krátkosti o hrázi a vodní nádrži Seč I.

Pohled z koruny přehradní hráze na vodní hladinu
Pohled z koruny přehradní hráze na vodní hladinu  •  Foto: dupis

Přes hráz vede silnice ze Seče do Hlinska v Čechách. Pod Vildštějnem je vyražený tunel. Tunelem a přes hráz vede zelená turistická značka. Přibližně 250 m před tunelem je parkoviště, které je přes sezónu zpoplatněné.

Celá vodní nádrž se dá obejít po dobře turisticky značených cestách. Ujdete 17 km.

Nadmořská výška:
487 metrů nad mořem
Autor příspěvku: dupis
Sdílet s přáteli
Sečská přehrada v Železných horách - Služby, informace
Sečská přehrada v Železných horách na mapě