Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Skalní hrad Chlum nebo také Kozlov u Turnova

Turistické cíle Památky a muzea Zřícenina

restaurce Králíček v Kocanovech
restaurce Králíček v Kocanovech  • Foto: trempik

Tak trochu stranou hlavního zájmu v oblasti Hruboskalska se nachází zajímavý skalní hrad Chlum nebo také Kozlov, toto je zřejmě jeho pozdější název. Původní název, jméno zakladatele, datum vzniku i zániku je zahaleno tajemstvím a o těchto skutečnostech nevíme téměř nic. Na svou dobu vzniku to byl hrad jistě rozsáhlý s výbornými pasivními prvky obrany. Nedaleko hradu se nachází také vyhlídka K.V. Raise s výhledem na Turnov a okolí.

skalní masiv z pěšiny od obce Podháj
skalní masiv z pěšiny od obce Podháj  •  Foto: trempik

Hrad skalního typu byl značně rozsáhlý, umístění hradu v terénu bylo přizpůsobeno skalnímu hřebeni orientovanému od východu k západu. Předhradí bylo položeno níže. V čele hradní dispozice se nachází přírodní rozsedlina, jejíž část je vyzděna, je to jediný patrný a dochovaný úsek zdiva. Za šíjovým příkopem se nachází v přední části vyvýšená plocha beze stop zástavby považována za předhradí. Areál přepažuje vytesaný druhý příkop, dostupný z obou stran po schodech. Na dně příkopu na severní straně je okrouhlá cisterna či studna. V nároží zadní části jsou nad ní dvě skalní světničky a vzadu na téže straně další dvě. Toto přirozené prostředí bylo doplněné dřevěnými budovami, jejichž rozsah můžeme odhadnout podle otvorů ve skalách pro dřevěné trámy. Víc se z hradu nezachovalo a je i těžké určit, k čemu sloužily prostory tesané ve skále. Vzadu níže pod skalami je pozůstatek další cisterny či studny a na skalách za ní jsou pak kapsy pro dřevěné uzávěry mezer mezi skalními bloky.

První písemná zmínka o hradu je v listinách z roku 1362, kdy se jako majitel hradu uvádí Hynek z Lomnice, příslušník rodu Valdštejnů, jehož předkem byl Jaroslav z Turnova. Samotné datování vzniku hradu je obtížné. Je jisté, že jím byl někdo z rodu Valdštejnů, ale dost špatně lze určit kdo.

vstup do skalního hradu od obce Podháj
vstup do skalního hradu od obce Podháj  •  Foto: trempik

V dalších písemnostech lze vystopovat další majitele hradu z větve Valdštejnů, je jím Jarek z Valdštejna a Jan z Valdštejna. A to je tak asi vše co nám historické prameny o hradu a jeho majitelích odhalily. Více zpráv se o hradu nedochovalo a dá se předpokládat, že hrad zpustl v době, kdy bylo panství připojeno k nedalekému Hradu Valdštejn. Ale to jsou jen domněnky a skutečnou hodnověrnou informaci o zániku hradu nemáme. Snad můžeme předpokládat, že hrad vyhořel po loupeživém nájezdu, což by v té době nebylo nic neobvyklého.

Místo s masivy pískovcových skal je velmi působivé a malebné a určitě stojí za návštěvu. Přístup je možný po žluté turistické značce z Kocanov od restaurace Králíček nebo od obce Podháj. Hrad je volně přístupný.

Autor příspěvku: trempik
Sdílet s přáteli
Skalní hrad Chlum nebo také Kozlov u Turnova - Služby, informace
Skalní hrad Chlum nebo také Kozlov u Turnova na mapě