Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Svatý Kámen (u Rychnova nad Malší) – poutní areál

Turistické cíle Výletní místa a parky Poutní místo

kostel s kaplí nad svatým kamenem
kostel s kaplí nad svatým kamenem  • Foto: markyz63

Jihočeský Svatý Kámen je pozoruhodným poutním místem, které bychom mohli klidně nazvat pohraničním „koncem světa“. Tedy pokud za konec světa budeme považovat oblast, nacházejíví se nedaleko Rychnova nad Malší a Dolního Dvořiště. V současnosti se zde pravidelné poutní mše konají každou první sobotu v měsíci, kromě srpna, kdy tady probíhá hlavní mše, a nejdůležitějších svátků. Většina z nich je ještě stále čtena v němčině. A hned na úvod bychom si měli prozradit, že prapůvod tohoto poutního místa sahá někam do počátku 16. století, kdy se objevila první legenda o rozpůleném a rozestupujícím se balvanu. Podle této pověsti se někdy okolo roku 1500 zdejším pastýřům zjevila na balvanech Panna Marie s prozpěvujícími anděly a vzápětí rozdělili velký kámen na dvě části, které se od sebe neustále vzdalují. A až prý vznikne mezi balvany prostor tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa. Údajně však existuje také méně známá varianta, podle které se kameny přibližují, a konec světa přijde ve chvíli jejich opětovného spojení.

kaple nad studánkou
kaple nad studánkou  •  Foto: markyz63

Právě na základě této legendy zde byl v 17. století českokrumlovskými klariskami založen mariánský poutní kostel. Původně se jednalo jen o jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, postavenou roku 1653. Ta však byla téměř ihned kapacitně nedostačující, a proto byla zahájena stavba kostela Panny Marie Sněžné, která byla dokončena již v roce 1655. I tento chrám však byl přestavěn a jeho současná podoba pochází z poloviny 18. století. Současně s kostelem byl vybudován i malý klášter, který byl bolševikem zcela zničen v 70. letech minulého století. V roce 1709 pak byla nad pramenem zázračné svaté vody zřízena malá kaple. Ještě předtím zasáhly do života kláštera negativně reformy císaře Josefa II. Tehdy byl celý poutní areál na několik let uzavřen. Zničený kostel i celý poutní areál je v letech 1990 až 1993 nákladem 10 milionů korun (dnes by za tyto peníze nikdo asi moc neudělal) kompletně zrekonstruován. Tři čtvrtiny z uvedené částky přišly z Rakouska a Německa, zbytek doplatil Český stát. Celé poutní místo bývá také označováno jako.rezidence U svatého kamene s chrámem Páně Panny Marie Sněžné.

Na závěr si proveďme celkové shrnutí i bližší popis jednotlivých staveb, které se v poutním areálu dochovaly. Velký barokní poutní kostel, zasvěcený Panně Marii Sněžné a nalézající se na mírném návrší, je jednolodní stavbou s trojboce zakončeným presbytářem a hranolovitou věží nad západním průčelím. U východní strany presbytáře se nachází čtvercová sakristie, u severní strany lodi původní trojboká kaple, v níž vidíme posvátný kámen. Na kameni je umístěna dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem v náručí a v doprovodu andělů.

posvátný kámen
posvátný kámen  •  Foto: markyz63

V interiéru chrámu se dodnes dochovaly zbytky původní freskové a štukatérské výzdoby. Z původního barokního mobiliáře se nedochovalo nic; vše bylo zničeno nebo rozkradeno již v polovině minulého století. Kostel i kaple s léčivou vodou byly znovu slavnostně vysvěceny po rekonstrukci, dokončené v roce 1993. Ještě předtím – tedy v roce 1991 - se zde konala mezinárodní pouť, při které byla na Svatý Kámen nazdobeným koňským potahem opětovně dopravena restaurovaná socha Panny Marie. Součástí poutního areálu je také šestiboká kaple z roku 1706, postavená nad pramenem léčivé svaté vody. Tato kaple se nachází v blízkosti západní strany kostela a její interiér je vybaven původní kamenickou výzdobou ze světlé žuly. Vstupní mříže jsou novodobými kopiemi, originály zmizely v sedmdesátých letech 20. století.

Z dějin nedávných je celkem humorná historka o poslední „historické“ pouti, která se U Svatého kamene konala v roce 1948. V jejím průběhu měl být totiž státní bezpečností zatčen farář, který sloužil poutní mši svatou. Ten byl však včas varován, a proto raději hned po kázání v klidu odešel přes hranici do sousedního Rakouska.

interiér poutního kostela
interiér poutního kostela  •  Foto: markyz63

Svatý Kámen se nachází při silnici, spojující Rychnov nad Malší s pohraniční obcí Tichá, přičemž Svatý Kámen i Tichá jsou dnes částmi Dolního Dvořiště. Právě úsek mezi poutním areálem a 1,5 km vzdáleným Rychnovem lemuje šestice barokních poutních kapliček. Ty byly ve větším počtu postaveny z různých směrů, ale mnoho dalších se jich do současnosti, bohužel, nedochovalo. Celý areál je přístupný po silnici od Rychnova nad Malší a pro turisty (pěší i cyklisty) je asi nejběžnější cestou červená TZ z Dolního Dvořiště.

Nadmořská výška:
638 metrů nad mořem
Autor příspěvku: markyz63
Sdílet s přáteli
Svatý Kámen (u Rychnova nad Malší) – poutní areál - Služby, informace
Svatý Kámen (u Rychnova nad Malší) – poutní areál na mapě