Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Údolní nádrž Les Království

Turistické cíle Technické zajímavosti Přehrada

Celkový pohled na hráz
Celkový pohled na hráz  • Foto: bikerzdenek

Údolní nádrž Les Království, postavená na horním toku Labe, 6 km proti proudu západně od Dvora Králové nad Labem, je opravdu pohádkovým místem, které stojí zato navštívit. Česká republika oplývá mnoha přírodními, kulturními nebo technickými zajímavostmi a památkami. Zdejší přehrada patří k tomu nejkrásnějšímu a nejromantičtějšímu, co můžete mezi nimi nalézt. Určitě zaslouženě se proto nedávno stala Národní technickou památkou. Dříve byla také nazývána Tešnov nebo Tešnovská, podle zatopeného místa a území, které se dnes nachází převážně pod hladinou jezera, vytvořeného vzdutím labské vody před mohutnou kamennou hrází, tvořící jí umělou překážku. Jejím hlavním účelem je zachycovat vody zejména při Jarním tání v Krkonoších nebo při déletrvajících srážkách, kdy v Labské kotlině, kde leží Dvůr Králové nad Labem a dále v Polabí hrozí rozsáhlé záplavy. Stavěna byla v letech 1910-1919 a v té době byla největší přehradou v Rakousku-Uhersku a střední Evropě. Místo je celé schované v tzv. Lese Království, patřícímu ke královédvorskému polesí, takže je vlastně uvidíte pouze, když přijedete přímo k hrázi. Pohled z hráze vám doslova vezme dech, ale krásné jsou i procházky okolo. Nádherný zážitek skýtá též pohled při vyhlídkovém letu letadlem, který je možno absolvovat z královédvorského sportovního letiště a rozhodně to stojí za to. Během půlhodinového letu můžete zaletět až ke Krkonošům a shlédnout tak téměř celé Podkrkonoší.

Bylo o ní napsáno již mnoho a většinu údajů a popisů najdete na internetu, přesto několik faktů stojí za připomenutí. Výška kamenné hráze je přes 40m, její délka v koruně více než 200m. Průtok vody se pohybuje běžně okolo 8m³ za sekundu, ovladatelný 80m³. V roce 2000 při zatím nejhorší povodni v novodobé historii od vybudování přehrady byl průtok 375 m³ a reálně hrozilo přetečení vody přes korunu hráze. Hladina Labe stoupla o několik metrů, výška vody ve Dvoře Králové nad Labem dosahovala místy téměř 2 m. Povodňová vlna zasáhla až Hradec Králové. Běžně zadržuje přehrada zhruba 1,5 mil. m³, při největším vzdutí to může být až 7,5 miliónu a délka jezera dosahuje pak přiblížně 7,5 km. Pod hrází pracuje malá vodní elektrárna v pozdněsecesním slohu, jejíž rekonstrukce byla nedávno dokončena. V roce 1923 byla tato elektrárna osazena Křižíkovým soustrojím, které zde pracovalo až do roku 2005. Bylo tak pravděpodobně nejstrarším funkčním ústrojím tohoto typu. Pohon generátorů zajišťovaly dvě kotlové Francisovy turbíny, které byly nahrazeny moderními účinnějšími horizontálními Francisovýmí turbínami a současný výkon elektrárny je 2,2MW. Trestuhodnou skutečností je, že původní instalované soustrojí, které patřilo k významným technickým památkám, bylo částečně zničeno, rozkradeno a skončilo ve šrotu. Pouze část je dochována v Národním technickém muzeu.

Další zajímavostí je rodina hrázných, jejichž několikátá generace na přehradu dohlíží a pečuje o ní od jejího vybudování. Vesničku Nemojov nad přehradou směrem k Debrnému pak obývá několik potomků původních řemeslníků, kteří se na stavbě díla podíleli. Kousek nad hrází můžete také nalézt známou Dětskou ozdravovnu Les Království.

Kolem Přehradního jezera vedou turistické cesty, vhodné jak pro pěší turistiku, tak jízdu na kole. Je možné pokračovat do několika dalších atraktivních míst v okolí. Přehrada je také rybářským rájem.

Místo je dostupné celoročně autem, ideálním výchozím nebo výjezdním bodem je Dvůr Králové. Chcete-li si místo a cestu užít, je ideální trekové nebo raději horské kolo, ale při celodenním výletu ji zvládnete i pěšky. Zvláště jízda na kole lesem nebo chůze pěšky od Městské nemocnice přes osadu Podháj je příjemným zážitkem s krásným výhledem na město a nejvyšší kopec Podkrkonoší, Zvičinu, kam ti zdatnější mohou pokračovat.

Nadmořská výška:
316 metrů nad mořem
Autor příspěvku: bikerzdenek
Sdílet s přáteli
Údolní nádrž Les Království - Služby, informace
Údolní nádrž Les Království na mapě