Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Vodní dům

Turistické cíle Výletní místo

 • Foto: KrajBlanickýchRytířů

Vodní dům se nachází v blízkosti vodní nádrže Švihov (lidově nazývané Želivka). Jedná se o jednu z evropsky významných lokalit, které společně s ptačími oblastmi tvoří soustavu chráněných území Natura 2000. 

Na co se zde můžete těšit? Například na interaktivní expozici o vodě, která je rozdělena do 5 částí – Vodní mikrosvět, Pod vodní hladinou, Mokřadní život, Nekonečná cesta vody a Výlet do historie. Co každá z nich obsahuje a co se pod těmito názvy ukrývá? Přijeďte to zjistit a vyzkoušejte si vše na vlastní oči, ruce i uši

WWW stránky:
Počet soutěžních bodů: 3
Partner výletu
Autor příspěvku: KrajBlanickychRytiru
Sdílet s přáteli
Vodní dům - Služby, informace
Vodní dům na mapě