Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Zámek Spálené Poříčí

Turistické cíle Zámek

Stavba byla ovlivněna rozhraním renesance a baroka a završena romantickým cimbuřím. Nad vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Adama Vratislava Salomeny Kocové z Dobrše. V 19. století dostavěna byla novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal být opravován v r. 1990, kompletní rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena v r. 2002.

Za shlédnutí stojí výstavní prostory, původní restaurovaný strop v koncertním sále, 2 renesanční portály na nádvoří. V zámku byl v r. 1756 uložen svatovítský poklad. Od poloviny 18. stol. patří Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze a sloužil správě panství a rozsáhlých lesů a pozemků.

V říjnu r. 2000 byla zahájena rekonstrukce východní fasády. Při opravách v r. 2001 byly v jižním opěrném pilíři nalezeny čtyři kvádry z hrubozrnného pískovce. Největší z nich má jednu hranu částečně seříznutou ve stylu pozdní gotiky. Taktéž v jihovýchodním rohu zámku jsou zabudovány další tři pískovcové kvádry. Je velmi pravděpodobné, že tyto kvádry pocházejí z původní gotické tvrze. Upravený kvádr z jižního opěrného pilíře byl před omítnutím vyjmut a je nyní umístěn jako exponát v historické expozici v zámku.

Nadmořská výška:
420 metrů nad mořem
WWW stránky:
Zámek Spálené Poříčí - Služby, informace
Zámek Spálené Poříčí na mapě