Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Zichpil - místní skanzen v Humpolci

Turistické cíle Památky a muzea Skanzen

skanzen - Nápravníkovo stavení
skanzen - Nápravníkovo stavení  • Foto: jahousek

Na svahu nad Humpolcem v 19. a 20. stolení vyrostla chudinská zástavba lokality zvané Zichpil. V jeho těsném sousedství stálo bývalé Židovské město. Jednalo se o menší roubené, částečně roubené i zděné domky (téměř) bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatelstvo, drobné řemeslníky, námezdní síly apod. Ještě před nějakými dvaceti léty zde stálo několik původních starých domů. Postupně se však domky přestavěly, některé zbouraly a vzniklé stavební parcely byly nově zastavěny. Poslední původní obydlí, tak zvané Nápravníkovo stavení v roce 2009 zakoupilo Město Humpolec. Celé stavení bylo důkladně zrekonstruováno a dnes slouží jako skanzen ukazující někdejší způsob života a místní lidovou tvořivost. Nápravníkovo stavení č. p. 338 je poloroubený přízemní domek se zděnou částí kolem černé kuchyně a bočním zděným přístavkem chlívku. Z rozboru dřeva vyplývá, že většina trámů je z roku 1794 a na dostavbu byly použity některé trámy z roku 1840. V expozici stavení je vystaveno kompletní vybavení obydlí od kuchyně po ložnici, včetně různého hospodářského nářadí.

Již jsem navštívil řadu skanzenů. Vždy to byla skupinka domů a objektů znázorňující život lidí v dřívějších dobách. Tento skanzen je však nejmenší, co jsem kdy navštívil. Z obydlí sem patří sem pouze jediný domek zbývající z bývalé zástavby. K expozici skanzenu patří ještě tak zvaný Toleranční kostelík, který je zajímavý svou historií. Vstupné do skanzenu se platí ve vchodu do Nápravníkova stavení. Průvodkyně podala výklad ke stavení i k tolerančnímu kostelíku, který nám také otevřela. V sezoně je skanzen otevřen kromě pondělí od 10 do 17, vstupné je 20Kč, rodinné 45Kč. Nejlépe se tam jde z Horního náměstí kolem pivovaru Bernard Jihlavskou ulicí a u hotelu „U Jiřího“ zahnout vlevo. Dost velké parkoviště je před hřbitovem.

Nadmořská výška:
545 metrů nad mořem
Autor příspěvku: jahousek
Sdílet s přáteli
Zichpil - místní skanzen v Humpolci - Služby, informace
Zichpil - místní skanzen v Humpolci na mapě