Na soutěžním výletu potvrdíte návštěvu  →  Získáte soutěžní body  →  Za body si vybíráte odměnu

Žulová, hrad Frýdberk, dříve Friedberg

Turistické cíle Památky a muzea Zřícenina

Věž Frýdberka a kostel
Věž Frýdberka a kostel  • Foto: helixpomatia

Z raně gotického hradu Friedebergu moc nezbylo. Dochovaly se zbytky hradeb a mohutná válcová věž. Ta je hlavní dominantou Žulové.

Dojdete sem z Josefského náměstí (článek) po kamenném mostě. Původně, když byl na ostrohu nad potokem hrad postavený, sem vedl dřevěný padací most. Ten současný je z roku 1846, aby vedl ke kostelu a hřbitovu, které se postavily na místě bývalého hradu.

Friedeberg nebo také Frýdberk je jednou z nejstarších památek na Jesenicku.Byl sídlem loupeživých Wüstehubů, zničený husitskými vojsky. Koncem 16. století se o obnovu pokusil vratislavský biskup Martin Gerstman. v 17. století hrad vzkvétal, dokud ho nedobyli Švédové a následně nezničil požár.

Z hradu zůstaly ruiny. Na začátku 19. století si frýdberští měšťané chtěli postavit vlastní kostel. Vratislavský arcibiskup jim věnoval pozemek hradu. Tak byl roku 1810 slavnostně vysvěcen kostel sv. Josefa.

Kostel je přístupný jen v době bohoslužeb a je také možnost vystoupat na věž.

Autor příspěvku: helixpomatia
Sdílet s přáteli
Žulová, hrad Frýdberk, dříve Friedberg - Služby, informace
Žulová, hrad Frýdberk, dříve Friedberg na mapě